Ik wil af van de gesloten bedrijfscultuur

Hoe verleid ik mijn mensen zichzelf open te stellen?

‘Corporate intimacy’ is de Engelse woordcombinatie door mij bedacht, die staat voor plezier, (zelf)vertrouwen en verbinding op de werkvloer. In het Nederlands noem spreek ik over ‘gewenste intimiteit op ’t werk’ als vruchtbare bodem voor een gewenste verandering.

Organisaties in een transformatieproces krijgen te maken met houding- en gedragsvraagstukken van de mensen die er werken. We noemen dit sociale innovatie; vernieuwingsprocessen op het gebied van samenwerking en organisatiecultuur. Organisaties die willen veranderen ambiëren een cultuur waarin mensen zich gesterkt voelen in hun zelfvertrouwen en professionele potentie. Er wordt veel van hen gevraagd. In de eerste plaats te reflecteren op eigen houding en gedrag. Voor de meeste mensen is dit geen sinecure in een omgeving waarin beweging vooral weerstand oproept. In mijn visie op organisatieverandering laat ik negatieve woorden als ‘weerstand’ achterwege. Ik benader liever positief en gebruik de woorden zin en zelfvertrouwen als de cruciale ingrediënten voor duurzame succesvolle organisatieverandering.

Naast het rationele denkwerk, de nieuwe structuren, de productmarktcombinaties en gewenste resultaten dient hier veel aandacht naar uit te gaan. Bij voorkeur in overleg met de betrokken stakeholders. De vraag dient zich aan hoe de organisatie de mensen kan motiveren zich open te stellen voor elkaar en de gewenste toekomst. Willen ze dat wel? En, hoe gaat de organisatie ze daartoe uitnodigen?

 

 

Corporate intimacy & happy energy sessie

Meer plezier, vertrouwen en verbinding op de werkvloer

Deze interactieve sessie is gericht op het prikkelen van de zin in veranderen en het versterken van (zelf)vertrouwen. We willen in deze bijeenkomst mensen nieuwsgierig maken naar de grenzen van hun comfortzone. We gaan daarbij verleidkundig te werk. Dat betekent dat we hierbij speelse werkvormen gebruiken, creativiteit inzetten om de gewenste verandering tot de verbeelding te laten spreken en gewenste intimiteit om mensen met elkaar te verbinden. Belangrijke vragen die de deelnemers tijdens deze sessie aan zichzelf en elkaar stellen: wat drijft mij? hoe wil ik van betekenis zijn in mijn werk? Hoe zie ik jou in je werk? Hoe wil ik met jou samenwerken?
Ik heb een format ontwikkeld voor een interactieve bijeenkomst waarin mensen onder mijn (ver)leiding worden uitgenodigd de grenzen van hun professionele en persoonlijke comfort zone te verkennen. Niet altijd even gemakkelijk, wel leuk en uitdagend. De deelnemers bepalen zelf hoeveel ze van zichzelf laten zien. Niks moet anders zou het geen verleiding meer zijn.
Voor wie
De corporate intimacy & happy energy sessie wordt door mij op maat gemaakt. Ik verdiept mij van te voren in de leervraag, de uitdagingen waar de organisatie voor staat en het gewenste houding- en gedagvraagstukken die op tafel liggen. De deelnemers kunnen mensen van ‘de werkvloer’ zijn, OR-medewerkers, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, directeuren, raad van bestuur, Ook gemengde groepen kan heel goed en zorgen voor verrassende resultaten en onderlinge verbinding.

Deelnemers

Het aantal deelnemers varieert van 10 – 50 mensen.

Toepassing

Personeelsdag, afdelingsuitje, themabijeenkomst, etc.

 

 

 

 

 


Competenties

Beïnvloeden
Verbinden
Vertrouwen

 Praktische informatie

 


Effecten en resultaten

 

Deelnemers leren elkaars drijfveren kennen en ervaren.

Versterking van positieve energie.

Versterking van (zelf)vertrouwen.

Deelnemers leren elkaar beter kennen en aanvoelen.

Deelnemers voelen zich gesterkt en gezien in hun eigen ambitie.

 


Opbouw en duur

 

Een corporate intimacy & happy energy sessie duurt tenminste 3 uur uur afgewisseld met twee korte pauzes. De opbouw is deels plenair, interactief en er wordt gewerkt in kleine groepen.


Investering

De Corporate Intimacy sessie kost € 3.000,-
inclusief BTW, intake gesprek en voorbereiding.
Exclusief huur locatie en catering.
Bij voorkeur vindt deze sessie plaats op een locatie buiten de gebruikelijke werkomgeving.

 

Verleidkunde in de praktijk

 

 

Spiekbrief verleidkunde

Met de spiekbrief Verleidkunde in de hand, nodigen we de SOWECO mensen tijdens de inspiratiedag uit hun eigen cases door de verleidkundige bril te bekijken om zodoende het werk eens anders dan anders aan te kunnen pakken.

Positieve energie opwekken

Ook willen we positieve energie opwekken en medewerker uitnodigen zich meer met elkaar te verbinden.

Betere resultaten boeken

Door in gesprek te gaan hoe verleidkundig mensen zelf zijn en hoe de waarden en instrumenten van de verleidkunde kunnen bijdragen aan betere resultaten in het werk.

 

 

 

 

Benieuwd hoe ik het bij jou in de organisatie aan zou pakken?

 

Vraag vrijblijvend een verkennend gesprek aan. Op basis van het gesprek maak ik een voorstel en pas deze naar de behoefte van de organisatie aan.