“Ik heb een nieuwe organisatievisie ontwikkeld”

Hoe krijg ik mijn mensen mee op reis?

 

We zijn een organisatie in beweging. Om in de toekomst beter te kunnen inspelen op de wensen van de klant is het belangrijk dat we een aantal dingen anders gaan organiseren. Noem het sociale innovatie. De organisatiestructuur wordt aangepast. Er ontstaat een nieuwe afdeling met een duidelijke externe positionering en een aantal mensen verhuist naar een andere afdeling c.q. werkplek. Ook inhoudelijk zijn er veranderingen in het takenpakket. De directie denkt dat de reorganisatie weerstand zal oproepen bij een aantal mensen, maar verwacht echter geen grote problemen bij de acceptatie van de nieuwe organisatiestructuur.

Juist omdat de reorganisatie meer nieuwe kansen voor de organisatie én de mensen die er werken mogelijk maakt, hecht directie en management er veel waarde aan de nieuwe organisatievisie en inherente veranderingen tot de verbeelding te laten spreken. Men vindt het belangrijk op positieve en prikkelende wijze over de organisatieverandering te communiceren met de medewerkers. Hoe kunnen we een analogie verzinnen voor een onvergetelijke kickoff waarmee we inhoudelijk goed aan de slag gaan en tegelijkertijd positieve energie opwekken bij alle betrokken partijen?

 

 

 

Me & my corporate strategy

Dit is ook een van mijn favoriete opdrachten. Van de opdrachtgever de vrijheid krijgen met betrokken partijen na te denken over hoe we een nieuwe organisatievisie tot de verbeelding kunnen laten spreken en uit te voeren. Dit kan met een directeur zijn, een middelmanager, een stuurgroep of een aantal mensen van de werkvloer die mogen meedenken en doen. Uitgangspunt is dat de mensen begrijpen waarom de gewenste veranderingen in gang moeten worden gezet. En nog belangrijker, dat ze zin krijgen om mee te doen. Ik ga altijd op zoek naar aan metafoor of analogie om de gewenste veranderingen herkenbaar en aansprekend te maken. Niet altijd even gemakkelijk want er is creativiteit voor nodig. Wel leuk, zeker als de afdeling communicatie ook betrokken mag worden. Er zijn vaak veel communicatiemiddelen en – momenten beschikbaar in de organisatie die budgetneutraal en strategisch ingezet kunnen worden bij een organisatieveranderingsproces. Vaak is het vooral een kwestie van creativiteit om het even anders dan anders te doen. We werken in deze verandertrajecten volgens mijn verleidkundige strategie die bestaat uit vier T’s: Tease – Trigger – Trust – Together.
Me & my corporate strategy is in de meeste gevallen langer lopende opdracht waarin we toewerken naar een kickoff bijeenkomst van een verandertraject. Ik werk bij voorkeur samen met een interne groep die van de opdrachtgever de vrijheid heeft gekregen dit geheel op eigen wijze vorm te geven.

Voor wie

Meestal voor de gehele organisatie of een deel van de organisatie voor wie de gewenste verandering de meeste impact heeft.

Kenmerk

het verleidkundige voortraject is gebaseerd op de 4T’s van Verleidkundig Instituut. Personeelsbijeenkomsten die zowel inhoudelijk als in vorm en setting positieve energie opwekken en mensen verleidt out of the comfortzone te gaan en in verbinding met elkaar.

Competenties

Beïnvloeden

Verbinden

Vertrouwen

 Praktische informatie

 


Gewenste effect

 
Ontvankelijkheid
Welwillende houding
Eigenaarschap
Creativiteit
Eigen rol en betekenis zien en ervaren
Visie & strategie tot de verbeelding laten spreken.

Duur

 
opstarten, implementatie en uitvoering verandertraject

Prijs van de training

 
Verleidkundig Instituut werkt in langere verandertrajecten met de volgende strippenkaarten:
€ 2.500,- voor 25 uur
€ 5.000,- voor 55 uur
€ 7.500,- voor 85 uur
€ 10.000,- voor 120 uur
De strippenkaart kan door de opdrachtgever in een keer worden afgenomen en kan deze voor uiteenlopende diensten  van Verleidkundig Instituut laten ‘afstempelen’.
Elke strip staat voor 1 uur dienstverlening. De opdrachtgever kan kiezen uit een gevarieerd assortiment producten (zie onder het kopje Portfolio) en/of individuele coaching van directie, management en medewerkers.
 

 

Voorbeeld casussen

 

Benieuwd hoe ik het bij jou in de organisatie aan zou pakken?

 

Vraag vrijblijvend een verkennend gesprek aan. Op basis van het gesprek maak ik een voorstel en pas deze naar de behoefte van de organisatie aan.