Verleidkundig perspectief van Pauline op complexe houding- en gedragsvraagstukken


Visie

De leider van de toekomst is een verleider. Hij (of zij) laat zich inspireren door feminiene en masculiene waarden zodat mensen het maximale uit hun potentie kunnen halen. Dit noemen wij ‘verleiderschap’; het gewenste leiderschap voor organisaties in transitie.

De zin van mensen is de belangrijkste motor achter duurzame en succesvolle organisatie-verandering. De uitdaging van de verleider is de zin van mensen te prikkelen. Ze ontvankelijk te maken voor de nieuwe koers. Een welwillende houding te creëren ten aanzien van de gewenste gedragsverandering en aanvullende competenties.

Verleidkundigen zijn zich bewust van de strategische waarde van hun emotionele en affectieve intelligentie en combineren deze met kennis, ervaring en cognitieve vaardigheden. De ervaring leert dat elke mens verleidkundige kwaliteiten heeft maar zich er vaak niet bewust van is. Het is de expertise van Verleidkundig Instituut mensen ‘bewust bekwaam’ te maken van de potentie van hun eigen ‘verleiderschap’.


Missie

Verleidkundig Instituut werkt vanuit een duurzaam perspectief aan de ontwikkeling en versterking van ‘verleiderschap’ in organisaties.

Met het prikkelen van zin en het kweken en laten groeien van (zelf) vertrouwen werkt Verleidkundig Instituut aan een energieke en vruchtbare voedingsbodem voor (complexe) organisaties die willen veranderen/ verbeteren bijvoorbeeld naar betere samenwerking, effectiviteit, efficiency, werkplezier, duurzaamheid.

Verleidkundig Instituut schept samen met haar opdrachtgevers een werkklimaat dat appelleert aan het zélf willen versterken van eigen verantwoordelijkheid, (zelf)vertrouwen, creativiteit, aandacht voor elkaar en arbeidsvreugde.

Verleidkunde is …

Voor het bij mij opborrelde in 2006, bestond verleidkunde niet eens als woord. Verleidkunde wordt nu gedefinieerd als ‘kennis van verleiding toegepast op de werkvloer’. Kennis van de mechanismen bij verleiding, weten wat welk effect sorteert. Verleiding wordt gezien als een proces waar je je graag in mee wilt laten voeren om vervolgens bewust de eerste stappen te zetten naar een nieuwe en onbekende bestemming.

In de korte filmpjes vertelt Pauline over de toepassing van verleiden in organisaties.

 

 

Wat is verleiding?

 

Hoe is verleiding jouw werk geworden?

 

Wat doet het Verleidkundig Instituut precies?

 

Van de ratio naar de zin, wat is dat?

 

Hoe pas je verleiding toe om verandering te bewerkstelligen?

 

Hoe ziet een workshop of een seminar eruit?

 

Wat is er zo onderscheidend aan jouw perspectief t.o.v andere benaderingen in de veranderkunde

 

Waarom is er juist nu een markt voor verleidkunde

 

Hoe kan verleidkunde bijdragen aan een overgang naar een andere manier van leiding geven in een organisatie?

 

 In de afgelopen tien jaar heb ik een aantal nieuwe woorden bedacht om mijn verleidkundige werk te duiden.

 

       Verleidkunde:

Mensen zin laten krijgen in veranderen door de weg er naar toe prikkelend een aantrekkelijke te maken en het gewenste voorbeeldgedrag laten ervaren.

Verleidkundige:

Specialist in de toepassing van de ‘Trias Temptationes’ van de verleidkunde plus de aanverwante psychologische en emotionele inzichten die nodig zijn bij een gewenste organisatieverandering.

Ver-leider:

Een ver-leider (medewerker, teamleider, leidinggevende, beleidsmaker, manager, directeur, CEO, bestuurder etc) laat mensen zelf zin krijgen in een gewenste verandering door de weg er naar toe prikkelend en aantrekkelijk te maken.

Een ver-leider is zich bewust van de aanstekelijke werking van gecombineerd professioneel en persoonlijk leiderschap op ’t werk.

Een ver-leider hecht evenveel waarde aan emotionele & affectieve intelligentie als aan cognitieve vaardigheden. In relatie tot de gewenste houding- en gedragsverandering maakt een ver-leider het voorbeeldgedrag voelbaar in een organisatie. Hij/zij is zelf de belangrijkste ambassadeur van het gewenste gedrag en durft dit ook te laten zien.

       Ver-leiderschap:

Masculiene & feminiene houding- en gedragswaarden in harmonie toegepast in leiderschap van organisaties in transitie. Masculien: daadkracht, doelgericht, resultaatgericht, ik, doen. Feminiem: duurzaam perspectief, intuïtie, zorg, delen, wij, deelgenootschap.

Corporate intimacy:

Een staat van bewust ‘zijn’ in organisaties. Essentiële menselijke kenmerken zijn onderlinge verbinding en (zelf)vertrouwen. Samen vormen ze de ingrediënten voor een ‘vruchtbare bodem’ voor de aanpak van duurzame houding- en gedragsvraagstukken.

Corporate Intimacy coaching:

Potentiële ver-leiders stimuleren en ondersteunen zich bewust te worden van de kracht van hun emotionele en affectieve intelligentie en deze bewust te combineren met hun cognitieve vaardigheden.

Potentiële ver-leiders verleiden en coachen zelf het gewenste voorbeeld gedrag in de organisatie te (durven) laten zien.

 

 

 

 

Ik krijg mijn mensen niet mee… wat kan ik betekenen voor meer zin en vertrouwen op de werkvloer? Hoe zet ik daarbij mijn eigen verleiderschap in?

 

 Laat je verleiden door Pauline’s verleidkundig perspectief op jouw verandervraagstuk. In de afgelopen tien jaar heb ik veel lezingen en workshops gegeven. Uiteenlopende thema’s passeerden de revue. Onderstaand een aantal voorbeelden van thema’s waar ik mijn verleidkundige licht op heb laten schijnen.

 

‘Trias Temptationes’ : de verleidkundige wetten van de menselijke natuur

Corporate intimacy; gewenste intimiteit op de werkvloer

Verleiderschap; van leider naar ver-leider

Verleidkunde als strategisch P&O instrument voor versterken verbinding

Houden van je klanten; hoe doe je dat?

Welcome to the comfortzone… managers verleiden zelf eerst het gewenste gedrag te laten zien?

Duurzame mobiliteit… maar hoe verleid ik werknemers in zichzelf te geloven?

Personal branding? Dare to go beyond your personal brand!

Persoonlijk en professioneel leiderschap; de perfecte combinatie

Creativiteit; bron van inspiratie en versterken van werklust

Intimacy intelligence; de kracht van emotionele & affectieve intelligentie

Verleidkunde & De zeven bronnen van arbeidsvreugde