Ik wil dat onze mensen 100% van hun potentie inzetten.

Van leider naar ver-leider

In hiërarchische organisaties zoals bijvoorbeeld de Nationale politie en het ministerie van Defensie is de leiderschapstijl vaak directief of wordt deze zo door mensen beleefd. Daarbij speelt macht een grote rol van betekenis. Door deze ‘blauwe (afreken)cultuur’ en het inherente Angelsaksische organisatiemodel, voelen mensen zich vaak niet veilig genoeg zich uit te spreken ofwel zich kwetsbaar op te stellen. Laat staan daar de waarde van in te zien. Uit onderzoek blijkt dat dit gedrag nou juist mensen uitnodigt op emotioneel level bewust te kijken naar eigen gedrag, verlangens en gewenste competenties. De keuze om in beweging te komen start op emotioneel niveau en wordt dus niet vanuit de cognitie ingezet. Veel directeuren en managers zijn zich hiervan niet bewust.
Een goede ontwikkeling van emotionele en affectieve intelligentie heeft tot gevolg dat mensen een meer gevarieerd palet van communicatie en interactie kunnen inzetten om bijvoorbeeld dichterbij mensen te komen om zo informatie te verzamelen in de maatschappij. Of intern, mensen beter met elkaar te laten samenwerken.
Bij de Nationale politie krijgt deze wijze van opereren steeds meer strategische waarde irt de aanpak van terrorisme en het betrekken van burgers bij veiligheidsvraagstukken in de samenleving. In de reguliere opleiding van Politie en Defensie krijgt de ontwikkeling van emotionele en affectieve intelligentie te weinig aandacht. Geinspireerd door de vraagstukken rondom leiderschap bij de Nationale politie en het ministerie van Defensie heeft Verleidkundig Instituut heeft een ervaringsgerichte verleiderschapstraining ontwikkeld die speciaal is gericht dit bij mensen te ontwikkelen en versterken.

 

 

 

Van leider naar ver-leider met intimacy intelligence training

De leider van de toekomst is een ver-leider, met een streepje tussen ‘ver’ en ‘leider’ om het duurzame karakter te benadrukken. Veel grote organisatie hebben een verlangen om sociaal te innoveren. Dit betekent dat de top van een organisatie samenwerkingsprocessen anders wil gaan organiseren en dat van betrokken mensen een andere houding en gedrag is gewenst. Cruciaal in dergelijke grote cultuurveranderingsprocessen is dat de leiders en leidinggevenden het gewenst gedrag gaan laten zien zodat de medewerker daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Klinkt makkelijker dan gedaan. Ik heb dit ‘verleiderschap’ genoemd. Leiderschap waarin zowel cognitie als emotie en affectie evenveel aandacht en waarde krijgt. Verandering van houding en gedrag start op emotioneel niveau dus is het van belang dat ver-leiders zichzelf bijvoorbeeld kwetsbaar opstellen en vragen stellen. Beslist geen sinecure voor de top van organisaties. Hiervoor is sensitiviteit, nieuwsgierigheid en lef nodig. Competenties die vaak wel geclaimd worden door betrokken personen. In de praktijk blijken deze competenties vooral gewenst te zijn. Het staat buiten kijf dat voorbeeldgedrag van directeuren en manager doorslaggevend zijn voor het slagen van sociale innovatie. De vraag is hoe verleiden we de leiders en leidinggevenden het gewenste gedrag zelf eerst te laten zien? Verleidkundig Instituut biedt voor deze mensen Intimancy Intelligence training aan; een verleiderschaptraining waarin de leiders leren verleiden met inzet van hun emotionele en affectieve intelligentie.
Voor wie
Top van een organisatie; directeuren, managers, projectleiders etc.
Inhoud
Effectief en aanstekelijk verleiderschap op basis van het gedachtegoed van Verleidkundig instituut en de psychologische inzichten die hier aan ten grondslag liggen.
Setting
Out-of-the office setting, street life training.

 

 

 

 


Competenties

Analyseren

Presteren

Ondernemen

Organiseren

Verleiden

 Praktische informatie

 


Gewenste effect

 
 
Inzicht in en ervaring met effectiviteit inzet emotionele en affectieve intelligentie
Comfort met de inzet van emotionele en affectieve intelligentie
Verbinding met collega ver-leiders die dezelfde uitdaging aangaan
Vertrouwd raken met jezelf van een kwetsbare kant te laten zien

Duur

 
 Meerdere halve of desgewenst hele dagen afhankelijk van het gewenst resultaat

Investering

 
Intimacy Intelligence training is een training op maat vanaf € 10.000,- 
exclusief BTW, locatie en catering
inclusief voorbereiding en voorgesprekken met betrokken partijen

 

Verleidkunde in de praktijk

 

 

Spiekbrief verleidkunde

Met de spiekbrief Verleidkunde in de hand, nodigen we de SOWECO mensen tijdens de inspiratiedag uit hun eigen cases door de verleidkundige bril te bekijken om zodoende het werk eens anders dan anders aan te kunnen pakken.

Positieve energie opwekken

Ook willen we positieve energie opwekken en medewerker uitnodigen zich meer met elkaar te verbinden.

Betere resultaten boeken

Door in gesprek te gaan hoe verleidkundig mensen zelf zijn en hoe de waarden en instrumenten van de verleidkunde kunnen bijdragen aan betere resultaten in het werk.

 

 

 

 

Benieuwd hoe ik het bij jou in de organisatie aan zou pakken?

 

Vraag vrijblijvend een verkennend gesprek aan. Op basis van het gesprek maak ik een voorstel en pas deze naar de behoefte van de organisatie aan.