Ik lever altijd maatwerk in overleg met de opdrachtgever.

Om je een indruk te geven van de verschillende aanleidingen, heb ik onderstaand een aantal thema’s geformuleerd waarmee we aan de slag zijn gegaan. Als je nu al helder voor ogen staat welke uitdaging je wilt aanpakken, geef me dan nu gelegenheid voor jou een specifiek verleidkundig recept samen te stellen.

Bel mij: 0614334462

 

Hoe maak ik ze meer bewust van de organisatie ambities?

 Stel, de organisatie bevindt zich op een keerpunt. Het recente overname aanbod prikkelt de directie vooral zélf de schouders er onder te willen zetten. Recent zijn veel organisatorische veranderingen doorgevoerd. Sales en customar service zijn gecentraliseerd. Door deze verhuizing heeft de organisatie afscheid moeten nemen van een flink aantal mensen en zijn er nieuwe mensen aangenomen. Voordeel van de centralisatie is dat de zwakke plekken in het procesmanagement zichtbaar zijn geworden. Ook het functioneren van het management is onder de loep genomen. Deze analyse heeft geleid tot minder managers en een eenvoudiger besturingssysteem. Vooral het middle management heeft meer verantwoordelijkheid gekregen en meer ruimte om beslissingen te nemen. Bij de 15 managers ligt nu de uitdaging om hun besluitvorming en onderlinge samenwerking te versterken. Dat begint met bewustwording van de organisatie-ambties en de eigen rol van betekenis die je daarin kunt spelen. Hoe pakken we dat op prikkelende wijze aan?

 

 

Verleidkundig advies op maat & Corporate intimacy coaching

Verleidkunde kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen in organisaties. Bijvoorbeeld toegepast in coaching on the job van een directeur en een managers die de organisatievisie en de gewenste werkwijze op aansprekende wijze wil uitdragen. Verleidkunde biedt mogelijkheden om een boodschap op aansprekende wijze te omlijsten zodat mensen zin krijgen om mee te doen. Het kan een projectgroep zijn die een specifieke opdracht heeft gekregen en die het lastig vindt zelf met creatieve ideeën te komen. Andere aanleiding kan zijn dat een bepaalde afdeling zich wil profileren met een nieuwe werkwijze, een nieuw computer systeem, ander beleid etc.

Wat alle individuele vragen of collectieve uitdagingen met elkaar gemeen hebben, is dat het succes staat of valt met medewerking van andere mensen.

 

Voorbeeld coachingvragen verleidkundige

Hoe lever ik een positieve bijdrage aan een verandertraject?
Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers zich gezien en gehoord voelen?
Hoe zorg ik ervoor dat mensen zich betrokken voelen bij de organisatie-ambities?
Hoe creëer ik een sfeer waarin mensen elkaar stimuleren tot een positieve houding?
Hoe zet ik communicatiemiddelen op een aansprekende manier in?
Hoe breng ik mijn boodschap op aantrekkelijke wijze over de buhne?
Hoe benut ik de reguliere communicatiemomenten op aansprekende wijze?

etc

 

Voor wie

Directeur, teamleider, leidinggevenden, projectleider, OR-voorzitter,
Individueel niveau, per projectgroep, op afdelingsniveau, directieniveau of RvB niveau.

 

 

 


Competenties

Beïnvloeden

Beschouwen

Teamspirit

 Praktische informatie

 


Gewenste effect

 Aantrekkelijk maken van beleid/project.
Ontvankelijkheid, welwillendheid en betrokkenheid opwekken en versterken.

Duur

 Gedurende de ontwikkeling en implementatie van een verandertraject.

 


Prijs van de training

 
Verleidkundig Instituut werkt met de volgende strippenkaarten:
€ 2.500,- voor 25 uur
€ 5.000,- voor 55 uur
€ 7.500,- voor 85 uur
€ 10.000,- voor 120 uur
De strippenkaart kan door de opdrachtgever in een keer worden afgenomen en kan deze voor uiteenlopende diensten  van Verleidkundig Instituut laten ‘afstempelen’.
Elke strip staat voor 1 uur dienstverlening. De opdrachtgever kan kiezen uit een gevarieerd assortiment producten (zie onder het kopje Portfolio) en/of individuele coaching van directie, management en medewerkers.
 

 

Verleidkunde in de praktijk

 

 

Profileren op de werkvloer

De interne club met wie we de sessie op zee organiseerden, vonden het belangrijk om zichzelf Club Zinin te noemen en zich ook op verrassende wijze op de werkvloer te profileren.

Titel

Fantastische systemen - niemand gebruikt het

Hoe zorg je ervoor dat een CRM systeem dat in principe fantastisch werkt ook daadwerkelijk door de medewerkers wordt gebruikt. De verleidkundige weet raad.

 

 

onorthodoxe kennismakingsmodel

Met het invullen van dit onorthodoxe kennismakingsmodel kregen de people managers van Microsoft zich op de onbekende kanten van elkaar.

Prikkelen van de zin

Verleidkundig advies op maat in het hoofdkantoor van Capgemini. Tijdens Valentijsdag kunnen alle accountmanagers en relatiebeheerder terecht met hun verleidkundige cases bij Pauline Schueler waarin het prikkelen van de zin van de klant centraal staat.

 

 

 

 

Benieuwd hoe ik het bij jou in de organisatie aan zou pakken?

 

Vraag vrijblijvend een verkennend gesprek aan. Op basis van het gesprek maak ik een voorstel en pas deze naar de behoefte van de organisatie aan.