“Ik wens dat er onderling meer vertrouwen is op de werkvloer”

Hoe zorg ik voor meer onderling vertrouwen op de werkvloer?

(Zelf)vertrouwen en zin zijn de cruciale succesfactoren voor duurzame verandering. Het ‘ongrijpbare goud’ voor organisaties in transitie. Zonder (zelf)vertrouwen zijn mensen niet bereid naar zichzelf te kijken. Te reflecteren op eigen houding en gedrag in relatie tot de gewenste verandering. Zonder (zelf)vertrouwen lukt het ook niet mensen zin te laten krijgen zichzelf eens van een andere kant te laten zien. Het is de allergrootste uitdaging van een organisatie, daar waar het gaat om sociale innovatie, vertrouwen op te wekken en te versterken.

Ik kan er niet precies de vinger opleggen hoe het onderling vertrouwen afkalft in organisaties. Vaak is het een sluipend proces dat zich voor een groot gedeelte ‘onder water’ afspeelt. Gebrek aan vertrouwen werkt vertragend in veranderprocessen en mensen graven zich in en houden zich stil. Letterlijk en figuurlijk. Terwijl er van alles onder de oppervlakte speelt en er genoeg aanleiding is om juist met elkaar in gesprek te gaan. Hoe verleid ik de mensen meer van zichzelf te laten zien?

Een ver-leider vliegt een opdracht niet primair aan vanuit de probleemkenmerken, maar vanuit de competenties van de medewerkers die het moeten oplossen.  Ze doen niet een (opgedragen & gecoördineerde) taak die onderdeel vormt van de oplossing, maar leveren er een (onderling gecoördineerde) bij hun passende bijdrage aan. Je komt op hetzelfde uit (de oplossing) maar je richt de weg er naar toe (plezieriger) in. Dat hou je uiteindelijk langer vol.

 

 

 

Dare2share sessies

Na een korte introductie van de verleidkunde en het psychologische gedachtegoed van Verleidkundig Instituut gaan de deelnemers onder mijn (ver)leiding in gesprek met elkaar over thema’s die op dat moment voor de organisatie belangrijk zijn.
Bijvoorbeeld:
  • Hoe kunnen we meer bezieling in ons werk creëren?
  • Hoe kunnen we onze gemoederen oppeppen?
  • Hoe kunnen we onze waarde beter aan onze collega’s laten zien?
  • Hoe kunnen we onze kwaliteiten goed inzetten?
  • Hoe kunnen we bereiken wat we willen?
  • Hoe kunnen we verleidkunde daarbij inzetten?
  • Last-but-not-least: hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?
Aan de hand van vooraf opgestelde vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek in de kleine groepen. Iedereen krijgt voor elke vraag drie minuten individuele spreektijd. De rest van de groep luistert actief en houdt de mond. Pauline geeft aan wanneer de drie minuten zijn verstreken en de volgende spreker aan de beurt is. Iedereen krijgt zo even veel aandacht en krijgt door deze aanpak de ruimte zijn of haar ervaringen ongestoord te delen.
Vervolgens neem ik de leiding over en gaan we plenair met elkaar in gesprek.

Toepassing

Een Dare2Share sessie is een passend ingrediënt voor een themadag, heidesessie, managementbijeenkomst, personeelsbijeenkomst etc. en duurt gemiddeld 2 uur.
In company training kan. Gezien het doel van de sessies gaat de voorkeur uit naar een ‘out of the office’ omgeving die uitnodigt tot delen en reflectie.

 

Bijeenkomst ‘Blind vertrouwen’

Dit is een onvergetelijke out of the box ervaring omdat deze sessie zich afspeelt in het donker. Insteek is dat de deelnemers op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan zonder beïnvloeding van lichaamstaal en andere visuele afleiding. Niet het spreken maar het luisteren naar elkaar staat centraal.
Na een college over verleidkunde, vertrekken we met elkaar naar Ctaste, het restaurant in Amserdam dat gerund wordt door visueel gehandicapten. De deelnemers gaan in groepen in het donker aan het werk n.a.v. een opdracht. Na afloop wordt onder mijn (ver)leiding geëvalueerd en volgt een heerlijk diner met speeches. Dit alles speelt zich af in het donker.
Dit programma is inhoudelijk op maat gemaakt voor de opdrachtgever. De issues die spelen in de organisatie vormen de inhoud van het programma en het spel dat de deelnemers samen in het donker spelen.

Toepassing

Deze out of the comfort zone sessie is bijzonder geschikt voor directieteams, raden van bestuur, toezichthouders, ondernemingsraad; gremia waar het ‘haantjes’ gedrag nogal eens de boventoon kan voeren. In het donker valt deze dynamiek weg en wordt er vooral naar elkaar geluisterd.

 

 

 

 

 

 

 


Competenties

Vertrouwen
Beïnvloeden
Interactiviteit
Saamhorigheid
Zelfonderzoek

 Praktische informatie

 


Gewenste effect

 (zelf)vertrouwen opwekken
Verbinding versterken
Ontvankelijkheid vergroten
Kwetsbaarheid tonen

Duur en opbouw

 
Dare2share sessie duurt 3 uur en heeft een interactief karakter.
Deelnemers gaan met elkaar in gesprek onder mijn regie over persoonlijke en professionele drijfveren.
Sessie ‘Blind vertrouwen’ duurt tenminste 5 uur en speelt zich af in pikdonker restaurant in Amsterdam waarbij de deelnemers samen eten en met elkaar opdrachten vervullen in het donker.

 

 


Prijs van de training

 
Dare2share sessie kost € 1.500,-
exclusief huur locatie en catering
Inclusief BTW, voorbereiding en voorgesprek met opdrachtgever.
Sessie Blind Vertrouwen kost € 2.500,-
Exclusief vervoer, huur locatie en catering
Inclusief BTW, voorbereiding en voorgesprek opdrachtgever

 

Verleidkunde in de praktijk

 

 

Bezieling op het werk versterken

Recherchekundigen gingen op de Politieacademie met elkaar in gesprek over hoe ze de bezieling op het werk kunnen versterken met de inzet van verleidkunde.

Meer uitleg?

 

 

 

 

Benieuwd hoe ik het bij jou in de organisatie aan zou pakken?

 

Vraag vrijblijvend een verkennend gesprek aan. Op basis van het gesprek maak ik een voorstel en pas deze naar de behoefte van de organisatie aan.