Ontmoet Pauline Schueler Wat is verleidkunde

Creëer meer verbinding, plezier, vertrouwen
en effectiviteit op de werkvloer

Verleidkundig Instituut

“Ik kan alles weerstaan, behalve verleiding”

 – Oscar Wilde

 

Hoe prikkel je de zin in veranderen?

Hoe stimuleer je ontvankelijkheid en een welwillende houding?

Hoe verleid je mensen zelf in beweging te willen komen?


Ik help organisaties met houding- en gedragsvraagstukken gerelateerd aan een gewenste verandering, bijvoorbeeld: betere samenwerking onderling, betere relaties met klanten, duurzame mobiliteitsvraagstukken, toekomstbestendig maken van organisaties, meer naar buitengerichte houding van personeel, stimuleren ondernemerschap en eigenaarschap van medewerkers, personal branding, identificatie en verbinding met missie en visie van de organisatie, versterken persoonlijk leiderschap etc.
Ik doe dit met de inzet van verleidkunde; mijn eigen onorthodoxe expertise op terrein van veranderkunde en personeelsmanagement. Verleidkunde gaat ervan uit dat (zelf)vertrouwen en zin de belangrijkste pijlers zijn van een succesvol, duurzaam verander proces.
Mijn werkwijze is specifiek gericht op het interactieproces op het grensvlak van de comfort zones. In het bijzonder wil ik mensen bewust bekwaam maken van de kracht van emotionele en affectieve intelligentie. Daarbij gebruik ik creativiteit, intimiteit & spelen om het interactie proces aanstekelijke en prikkelend te maken. Laatste drie zijn de onderscheidende waarden van het Verleidkundig Instituut.
Lees verder op deze website over mijn visie, aanpak en werkmethoden die ik ‘al doende’ dankzij een breed scala vooruitstrevende opdrachtgevers in de afgelopen tien jaren heb kunnen ontwikkelen. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze het proces eens anders dan anders wilden oppakken…

 

 

Pauline Schueler aan het woord

 

 

Ik nodig leiders uit zich te transformeren tot ver-leiders

In dit filmpje leg ik in 40 seconden uit waarom

 

 

 

 

In de afgelopen tien jaar heb ik een aantal nieuwe woorden bedacht om mijn verleidkundige werk te duiden.

Onderstaand de woordenlijst van Verleidkundig Instituut:

 

     

       Verleidkunde:

Mensen zin laten krijgen in veranderen door de weg er naar toe prikkelend een aantrekkelijke te maken en het gewenste voorbeeldgedrag laten ervaren.

Verleidkundige:

Specialist in de toepassing van de ‘Trias Temptationes’ van de verleidkunde plus de aanverwante psychologische en emotionele inzichten die nodig zijn bij een gewenste organisatieverandering.

Ver-leider:

Een ver-leider (medewerker, teamleider, leidinggevende, beleidsmaker, manager, directeur, CEO, bestuurder etc) laat mensen zelf zin krijgen in een gewenste verandering door de weg er naar toe prikkelend en aantrekkelijk te maken.

Een ver-leider is zich bewust van de aanstekelijke werking van gecombineerd professioneel en persoonlijk leiderschap op ’t werk.

Een ver-leider hecht evenveel waarde aan emotionele & affectieve intelligentie als aan cognitieve vaardigheden. In relatie tot de gewenste houding- en gedragsverandering laat een ver-leider draagt het voorbeeldgedrag uit in een organisatie.

      

       Ver-leiderschap:

Masculiene & feminiene houding- en gedragswaarden in harmonie toegepast in leiderschap van organisaties in transitie. Masculien: daadkracht, doelgericht, resultaatgericht, ik, doen. Feminiem: duurzaam perspectief, intuïtie, zorg, delen, wij, deelgenootschap.

Corporate intimacy:

Een staat van bewust ‘zijn’ in organisaties. Essentiële menselijke kenmerken zijn onderlinge verbinding en (zelf)vertrouwen. Samen vormen ze de ingrediënten voor een ‘vruchtbare bodem’ voor de aanpak van duurzame houding- en gedragsvraagstukken.

Corporate Intimacy coaching:

Potentiële ver-leiders stimuleren en ondersteunen zich bewust te worden van de kracht van hun emotionele en affectieve intelligentie en deze bewust te combineren met hun cognitieve vaardigheden.

Potentiële ver-leiders verleiden en coachen zelf het gewenste voorbeeld gedrag in de organisatie te (durven) laten zien.

 

Verleidkundig assortiment

 

Klik op de afbeelding en bekijk het product

 

 

 

Klanten

 

 

Pauline Schueler

Verleidkundige

 

Kennis maken met Pauline Schueler?